NM i friidrett

NM-reglementet

Les reglementet HER – under utdrag vedr startberettigede

5. Startberettigede – hovedbestemmelse
Utøvere som er medlemmer av lag tilsluttet Norges Friidrettsforbund og av World Athletics (IAAF) definert til å kunne starte for Norge internasjonalt, kan delta i norske mesterskap
(representasjonsbestemmelser, regel 5 i konkurransereglene)
5.1 I norske mesterskap kan kun delta utøvere som er kvalifiserte og deltar i konkurransen. Det skal ikke tillates at noen deltar «utenfor konkurranse, «utenfor premiering» eller på noen annen måte hvor man ikke deltar i mesterskapet. Unntatt fra dette er utøvere som får tillatelse fra styret til å delta på basis av funksjonshemming.
5.2 Andre utøvere som ikke er norske statsborgere og er medlemmer av lag tilsluttet NFIF kan etter søknad få tillatelse til å starte i norske mesterskap om vilkårene i NFIFs lov § 34.2 oppfylles. En slik tillatelse gjelder kun for et kalenderår. Med grunnlag i NFIFs lov § 34.2 stilles følgende krav:
5.2.1 Utøveren kan ikke ha deltatt i sitt eget lands nasjonale mesterskap i inneværende kalenderår.
5.2.2 Utøveren kan ikke ha representert sitt land i internasjonale mesterskap eller landskamper inneværende kalenderår. (Europacuper, også for klubblag, regnes i denne sammenheng som en landskamp).
5.2.3 Utøveren må forplikte seg til, ved skriftlig erklæring, å avstå fra å delta i sitt eget lands mesterskap eller landskamper inneværende kalenderår eller representere dette i internasjonale mesterskap.
5.2.4 Utøveren må fylle de krav som ellers gjelder for deltakelse i NM.
5.2.5 Søknad må rettes til NFIF før påmeldingsfristens utløp og være vedlagt de erklæringer som fremgår av dette punkt.

6. Startberettigede i Hovedmesterskapet
Utøverne må oppfylle vilkårene i pkt. 5. En utøver som er kvalifisert til deltakelse i Hovedmesterskapet kan delta i alle øvelser. Øvelser hvor det for tiden ikke er kvalifiseringskrav, kan ikke brukes som kvalifisering for andre øvelser. Videre må følgende  punkter oppfylles:
6.1 Utøveren må ha oppnådd kvalifiseringskravet før påmeldingsfristens utløp.
Se pkt. 12 og 13.
6.2 Vinnere i NM junior (begge klasser) er kvalifisert for delta i samme års Hovedmesterskap, dersom NM junior arrangeres før Hovedmesterskapet.
6.3 Utøvere som i NM junior oppnår kvalifiseringskravet for Hovedmesterskapet er kvalifisert for delta i samme års Hovedmesterskap, dersom NM junior arrangeres før Hovedmesterskapet.
6.4 Utøveren kan delta i Hovedmesterskapet fra det år de fyller 15 år.
6.5 Utøvere som styret gir tillatelse til å delta. Slik tillatelse kan bare gis i
tilfeller hvor kvalifiseringskravet er oppnådd etter påmeldingsfristen.
6.6 Det er fastsatt kvalifiseringskrav også i øvelser som ikke inngår i Hovedmesterskapet. Disse kravene kan brukes som kvalifiseringskrav for
deltakelse i Hovedmesterskapet på samme måte som for de øvrige kravene.
6.7 Utøvere som har deltatt i internasjonale seniormesterskap de siste 4 sesonger er kvalifisert for deltakelse i Hovedmesterskapet.
6.8 Utøvere av internasjonal klasse slik styret bestemmer.
6.9 Innendørsresultater aksepteres dersom de ble oppnådd under forhold som tilfredsstiller konkurransereglene utendørs.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Stevnenyheter