Hotel

NM Jr.-hotellene ligger begge midt i Kristiansand, med kort avstand til byens gågate – Markens.

Priser pr rom inkl. frokost pr døgn:

Enkeltrom Dobbeltrom 3-sengsrom 4-sengsrom
Kr 890 Kr 1.090 Kr 1.290 Kr 1.490

Bestilling av hotell:             synnove.egedal@olavthon.no – Tlf. 92843633.

Betaling for hotellet gjøres til konto: 3060.37.66470 – NM Kristiansand.