NM i friidrett

Deltakerinformasjon

SMITTEVERNREGLER 

Vårt mål er at du skal føle deg trygg under NM i friidrett. Du skal ikke utsettes for unødig smitte eller ubehag, og vi skal legge til rette for at du selv kan få ta de rette valg for deg og dine.  Akkrediterte utøvere og trenere vil kunne bevege seg innen sin oppsatte kohort.  Det er avsatt områder rundt banen, mellom banen og KIF-huset, og i tillegg halve søndre sving. Det vil bli utdelt antibac og munnbind etter behov.

DAGSPROGRAM OG TIDSSKJEMA er lagt ut på https://nmkristiansand.no/

STEVNEKONTORET er på stadionområdet – ved KIF-huset, Kristiansand stadion.

Åpningstider for utlevering av startnummer og akkrediteringskort:

Torsdag 09. sep. Kl. 1600 til kl. 2000
Fredag 10. sep. Kl. 0900 til kl. 1800
Lørdag 11. sep. Kl. 0900 til kl. 1800
Søndag 12. sep. Kl. 0900 til kl. 1400

SKOSKJEMA må være utfylt FØR henting av startnummer og akkrediteringskort.  Link til skjemaet: https://app.easyquest.com/q/dHcyT    Merk at det må leveres et skjema pr. påmeldt øvelse.

LISENS: Kun utøvere som har betalt lisens for 2021, er startberettiget i NM.

STARTNUMMER: Startnummer og akkrediteringskort utdeles til hver utøver på stevnekontoret ved KIF-huset. Merk at det skal brukes startnummer både på front og rygg. Unntaket er for deltakelse i hoppøvelser hvor det er valgfritt om man vil bruke ett eller to startnummer. Startnummer for stafett er merket med etappenummer. Det er viktig at rett startnummer brukes på rett etappe.

NB – for utøvere som er med i flere øvelser, må det påsees at riktig startnummer brukes på riktig øvelse:

LØPSØVELSER KVINNER, MINUS HEKK OG HINDER LØPSØVELSER MENN MINUS 400M FLATT, HEKK OG HINDER TEKNISKE ØVELSER PLUSS 400M/MENN, HEKK OG HINDER
Reklame: Extra og Mobit Reklame: Extra og Lendo Reklame: Extra og LOS

DIGITAL AVMELDING:

Alle påmeldte er automatisk avkrysset til å delta i påmeldte øvelser.

For utøvere som er påmeldt i flere øvelser og ikke ønsker å delta på en eller flere, må det foretas en aktiv avmelding av øvelsen. Hver enkelt deltaker, samt den som har meldt på utøverne i klubben, vil motta en epost fra systemet senest onsdag 8. september kl. 1000 hvor det fremgår hvordan avmelding gjøres. Elektronisk avmelding vil kunne gjennomføres samtidig for alle øvelser og alle dager.  Siste frist for avmelding er senest 2 timer før start for alle øvelser.

Vær obs!
I de tilfeller en deltaker ikke stiller opp i den øvelsen han/hun/laget er påmeldt i uten å være avkrysset, vil vedkommende bli diskvalifisert fra alle gjenværende øvelser, inkludert stafett. I tillegg vil vedkommende/laget bli ilagt en ekstrakontingent på kr. 200, se 15.2 Retningslinjer ved norske mesterskap  

Skulle deltaker/lagleder ikke motta en epost fra systemet innen onsdag kl. 1000, vil det være mulig å foreta avmelding direkte ved å ta kontakt med avkrysningsansvarlig på mobil 918 54 384. Regelen er fortsatt at dette skal skje innen 2 timer før start av øvelsen.

For stafett er også alle lag automatisk påmeldt. Ved avmelding av et stafettlag skal lagleder kontakte avkrysningsansvarlig på mobil 918 54 384 innen fristen og oppgi hvilke lag og klubb som ikke stiller på stafetten.

For de som skal løpe stafett, skal lagleder levere lagoppstilling på angitt skjema. Skjemaet skal leveres til Stevnekontoret senest 2 timer før start og erstatter rutinene for avkryssing. Lagoppstillingen vil bli lagt til grunn for seeding. Ved innlevering av skjemaet for lagoppstilling vil startnummer for laget bli utlevert. Lagsammensetningen og rekkefølgen for utøverne på stafettlaget kan endres fram til tidspunktet for innmarsj.

GARDEROBER: Garderober er under hovedtribunen og i garderobebygget ved hovedinngangen, men det oppfordres til at deltakerne dusjer på overnattingsstedet! Arrangør kan ikke ta ansvar for det som oppbevares i garderoben.

KONTROLL KASTREDSKAP: Kastredskap som ønskes brukt i konkurransen må leveres til kontroll (se stadionkart) senest 1 time før øvelsesstart.  Arrangøren oppbevarer og bringer kastredskapene til øvelsesstedet. Godkjent privat kastredskap kan benyttes av alle utøverne.

CALL-ROOM/INNMARSJ: Alle deltakerne skal være med på innmarsjen. Fremmøte ved inngangen til banen (se stadionkart).  Tidene for call-room og innmarsj framgår av tidsskjemaet.

LØP: På 100m, 200m, 100m hekk og 110m hekk gjelder tabellen under for videre avansement:

Inntil 8 deltakere Direkte finale
9-16 deltakere 2 forsøks-heat 3 beste i hvert heat + 2 tider til finale.
17-24 deltakere 3 forsøks-heat 2 beste i hvert heat + 2 tider til finale.
25-32 deltakere 4 forsøks-heat 3 beste i hvert heat + 4 beste tider til semifinale.

2 semifinaler: 4 beste i hver semifinale til finale.

33-40 deltakere 5 forsøks-heat 4 beste i hvert heat + 4 beste tider til semifinale.

3 semifinaler: 2 beste i hver semifinale + 2 beste til finale

41-48 deltakere 6 forsøks-heat 3 beste i hvert heat + 6 beste tider til semifinale.

3 semifinaler: 2 beste i hver semifinale + 2 beste til finale

 TEKNISKE ØVELSER: Trekning av startrekkefølgen er foretatt, og framgår av startlistene som er lagt ut på https://nmkristiansand.no/

I kast og horisontale hopp får deltakerne tre forsøk. De åtte beste går deretter videre til finale med tre nye forsøk. Rekkefølgen endres etter 3. og 5. omgang.

HOPPHØYDER HØYDE:

Kvinner 1,55 1,60 1,65 1,68 1,71 1,74 1,76 1,78 +2cm
Menn 1,85 1,90 1,95 2,00 2,03 2,06 2,08 2,10 +2cm

Omhopp 2 cm.

HOPPHØYDER STAV:

Kvinner 3,00 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 +5cm
Menn 4,20 4,40 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,45 +5cm

Omhopp 5 cm.

PREMIEUTDELING: Det deles ut tre medaljer i hver øvelse. Premieutdeling vil foregå snarest mulig etter avsluttet øvelse, se tidsskjema.  Oppmøte ved inngang til garderobebygget midt på oppløpssiden.  Utøvere som setter norsk rekord og/eller stadionrekord vil bli premiert.  Friidrettens Venner vil dele ut premier til utøvere som setter personlig rekord.

PROTESTER – REGEL 146: Protester – anke til juryen

Protest over gjennomføringen eller resultatet i en øvelse skal fremsettes muntlig til overdommer i øvelsen senest 30 minutter etter den offisielle kunngjøringen av resultatet i øvelsen.
Anker til juryen over overdommers avgjørelse av en protest  skal inngis skriftlig på eget skjema som fås på stevnekontoret senest 30 minutter etter overdommers avgjørelse av en protest foreligger. Ankegebyret er kr 250.

FØRSTEHJELP: Stevnets lege og fysioterapeut vil ha tilholdssted midt på oppløpssiden under hovedtribunen.

RESULTATER OG STREAMING:

Live-res:          

https://liveres.andro.no/results/?competition_id=76&day_id=1

https://liveres.andro.no/results/?competition_id=76&day_id=2

https://liveres.andro.no/results/?competition_id=76&day_id=3

Resultater:  

https://webres2.andro.no/nm/2021/

Streaming:

Link kommer.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Stevnenyheter