Deltakerinformasjon

Informasjon spesielt rettet mot deltakerne leses ved å klikke på DELTAKERINFORMASJON, som også inneholder koronaplan og stadionkart.

Det gjøres spesielt oppmerksom på det som gjelder avkryssing i og med at dette fraviker fra vanlig prosedyre ved mesterskap:

AVKRYSSING: Etter at startnummer er hentet, kan utøver gå til avkryssing. Det er mulig å krysse seg av for samtlige påmeldte øvelser. Avkryssingen er bindende, men dersom en utøver i løpet av NM jr. ser seg nødt til å trekke seg fra en øvelse, må beskjed om dette sendes på SMS til 91854384 med utøvers navn, klubb og gjeldende øvelse – senest 90 minutter for start på gjeldende øvelse.