Akkreditering for trenere

Nye retningslinjer fra NFIF 29.juli 2020: «Trenere skal ha egne synlig akkrediteringer og ikke befinne seg på indre bane. Det er arrangørens ansvar at kun reelle trenere tildeles akkreditering, og antallet akkrediterte trenere må være på et relevant nivå i forhold til arrangementets størrelse. Arrangører kan kreve at oversikt over trenere som søker akkreditering skal … Les mer