NM i friidrett

Fastsettelse av løpsretninger, tilløpsretninger, kast-og hoppsteder

Informasjon fra Teknisk Delegert til NM i friidrett:

Styret i NFIF har nylig endret NM reglementet punkt 20.1 som nå lyder:

«Alle løpsretninger, tilløpsretninger, kaststeder og hoppsteder skal fastsettes av arrangøren og TD senest 1 time før hver økt starter. Når disse avgjørelser tas, skal vind og vær tas i betraktning. Ved fastsettelse av løpsretninger, tilløpsretninger, kaststeder og hoppsteder skal det særlig legges vekt på best antatte forhold for utøverne, men hvor det også kan tas hensyn til sikkerhets- og arrangementstekniske forhold, TV-produksjon, inngåtte sponsor- og reklameavtaler, mv.  Dette punktet setter ikke til side overdommers rett til å flytte en enkeltøvelse i henhold til konkurransereglene.»

Styret i NFIF har samtidig opphevet NM reglementet punkt 20.2 som bestemte at alle finalene i sprint og korte hekkeløp alltid skal ha mål der øvrige distanser har sin mållinje.

Kristiansand stadion har nylig fått nytt toppdekke og oppmerking.

Etter befaring på stadion lørdag 28. august har arrangør og TD besluttet at alle sprintøvelser og korthekk skal ha mål ved ordinær målgang. Alle sprintøvelser og korthekk vil derved ha samme løpsretning både i forsøksheat og finaler.

Det har vært vurdert å snu løpsretningen i sprintøvelser og korthekk dersom vindforholdene skulle tilsi at dette ville gi best antatte forhold for utøverne. Både oppløpssiden og bortre langside er vurdert. Konstruksjonen av stadion, oppmerking av banen og sikkerhetsmessige forhold gjør imidlertid at dette ikke mulig.

Ettersom det bare er en stavkasse på stadion vil det bare være mulig å hoppe stav i en tilløpsretning.

I lengde, tresteg, spyd og høyde vil tilløpsretninger, kaststeder og hoppsteder bli vurdert før starten på hver økt. Avgjørelsen vil bli truffet senest 2 timer før økten starter av hensyn til TV-produksjonen. Dersom tilløpsretningen i høyde blir snudd, vil tilløpet for enkelte utøvere måtte påbegynnes på gressmatten.