Stadionområdet

Pga. korona-situasjonen er det dessverre slik at kun påmeldte utøvere  og akkrediterte trenere får adgang til stadionområdet på Kristiansand stadion.  Beklageligvis blir det derfor ikke anledning for publikum til å oppholde seg på tribunene.  Se kartet under.  Vi må samtidig be om at utøver og trener forlater dette området straks utøvers øvelse er ferdig.  Årsaken er  myndighetenes pålegg om at det maks skal være 200 personer inne på stadionområdet – i tillegg til funksjonærene.